วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

 

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMRand D MODEL”

EXPLAINATION
-shell of mango compared as the criteria of national standard
- Inside of mango compared as the administration activities for use as;
-Benchmarking
- Napin model
-Research and development
Is the knowledge to use in synthesized administration innovation
-Core of mango as like to the operational strategies in here use
The Integrated Administration Strategy: IAS
-Seed of mango like as the administration innovation .
The new administration Product to call
“CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”
THESE ARE the crystal of benchmarking compared
with best practice model in
Research and development. To call this innovation
name as “BEMORE&D MODEL”

ป้ายกำกับ:


ความคิดเห็น:
เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดการสังเคราะห์รูปแบบวิธีการบริหาร จึงได้เปรียบเทียบกับผลมะม่วงที่ผ่าให้เห็นภายใน เพื่อให้ภาพความคิดเชื่อมโยงกับภาพจริงชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับเห็นว่า มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดปี สามารถนำไปปลูกได้ทุกพื้นที่ มีหลายสายพันธ์ จึงเป็นพืชที่มีความหลากหลาย ทั้งถิ่นที่เกิด การขยายพันธ์ และการให้คุณประโยชน์อเนกประการกับชาติพันธุ์มนุษย์ มาแต่ดึกดำบรรพ์ จึงประสงค์จะให้วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยวได้เป็นวิธีการบริหารที่มีกระบวนการคล้ายกันกับความเป็นมาและเป็นไปของมะม่วง นี่คือเหตุผลที่ใช้ชื่อวิธีการบริหารที่สังเคราะห์ขึ้นมานี้ให้เรียกว่า “วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration Method) โดยได้อธิบายเป็นแผนภาพผลมะม่วงกับการบริหารแบบนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกโดยย่อว่า “BMR&D”
 
การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method) เป็นวิธีปฏิบัติทางการบริหารที่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่ใช้เป็นวิธีบริหารหลักในโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2
 
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
 

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์<< หน้าแรก

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

สมัครสมาชิก บทความ [Atom]